„Wzorowo mówię po polsku” konsultacje językowe online dla dzieci dwujęzycznych

Kurs online dla dzieci „Wzorowo mówię po polsku” Zajęcia językowe na odległość z wykorzystaniem programu Skype to skuteczna i powszechnie uznawana forma indywidualnego wspomagania rozwoju mowy i języka. Dla wielu osób jest to jedyna możliwość kontaktu ze specjalistą. Zapewniam wszystkie materiały potrzebne do ćwiczeń i przesyłam faktury. pomoc przy seplenieniu i innych wadach wymowy skuteczne wywoływanie typowo polskich głosek np. sz, ż, cz, dż … Czytaj dalej „Wzorowo mówię po polsku” konsultacje językowe online dla dzieci dwujęzycznych