Wychowanie dwujęzyczne

Są różne sposoby wychowania dwujęzycznego i rodzice powinni dokonać świadomego wyboru jednej ze strategii i konsekwentnie ją realizować. Powinni również opracować wzorce postępowania w sytuacjach, gdy np. do rozmowy w obecności dziecka przyłącza się osoba nieznająca języka, który zawsze używany jest w domu. Czy mówić w języku gościa, by nie wykluczać go z rozmowy, czy trzymać się ustalonych zasad komunikacji w domu i tłumaczyć dla gościa? Nie są to decyzje łatwe, tak jak i cały proces wychowania dwujęzycznego, który wymaga determinacji, konsekwencji i ogromnego wkładu pracy. Warto jednak podjąć ten wysiłek mając na uwadze jego cel – pełną dwujęzyczność, która daje korzyści intelektualne, społeczne, kulturowe i ekonomiczne.

Sposoby na wychowywanie dwujęzyczne

  • Strategia osoby – porozumiewanie się w danym języku wiąże się z konkretną osobą. Inna nazwa tej metody to jedna osoba – jeden język, inaczej OPOL (one person – one language). W związku mieszanym od narodzin dziecka każdy rodzic porozumiewa się z nim we własnym języku ojczystym.
  • Strategia miejsca – porozumiewanie się w danym języku wiąże się z konkretnym miejscem, czyli jeden kontekst – jeden język, inaczej ML@H (minority language at home). Rodzice reprezentują mniejszościowy język ojczysty, którym posługują się w domu. Język dominujący dziecko poznaje poza domem.
  • Strategia czasu, tematu lub czynności – zamienne używanie dwóch języków, np. co drugi dzień lub uzależnienie użycia danego języka od tematu rozmowy lub towarzyszących czynności.
  • Alternacja – alternatywne użycie obu języków (z pewnymi ograniczeniami lub bez), różne sytuacje w sposób spontaniczny wywołują jeden lub drugi język. Komunikacja rodziców z dzieckiem od jego narodzin polega na ciągłym przełączaniu kodów i mieszaniu dwóch języków.
  • Nieojczysty język rodzica – dwujęzyczność nienatywna, kiedy język ojczysty rodziców jest językiem dominującym społeczności, ale jeden rodzic (bilingwalny) porozumiewa się z dzieckiem od jego narodzin w języku, który nie jest jego językiem ojczystym.

Wychowanie dwujęzyczne wymaga od rodziców ogromnej ilości czasu i wysiłku. Jednak na pewno wzmocni ich motywację wiadomość, że mają oni ogromny wpływ na językowy rozwój swego dziecka przez stworzenie z nim silnej więzi emocjonalnej, dostarczanie mu stymulacji o wysokiej jakości oraz zapewnianie licznych okazji do używania obu języków.

Powodzenia!

drogi rodzicu dziecka dwujezycznego

 

Wątpliwości? Pytania? Zgłoszenia na konsultacje na żywo lub online przyjmuję:

  • info@bilingualhouse.com
  • anottbower@gmail.com 
  • Facebook