Współczesna dwujęzyczność

współczesna dwujęzyczność

Jak współczesna nauka pojmuje dwujęzyczność:

  1. Bez względu na to, który język używany jest w danym momencie, myśli towarzyszące mówieniu, czytaniu, pisaniu i słuchaniu pochodzą z tego samego centralnego systemu. Czy dana osoba posługuje się jednym czy dwoma lub więcej językami, ma jedno zintegrowane źródło myśli.
  2. Dwujęzyczność i wielojęzyczność są możliwe, ponieważ człowiek ma możliwość opanowania dwóch lub więcej języków. Ludzie mogą też funkcjonować w dwóch lub więcej językach ze względną łatwością i swobodą.
  3. Umiejętność przetwarzania informacji może rozwinąć się zarówno przez jeden jak i przez dwa języki. Funkcjonowanie kognitywne i sukces szkolny możliwe są dzięki napływowi informacji zarówno przez pojedynczy jak i podwójny kanał językowy. Obydwa kanały „obsługują” ten sam system operacyjny.
  4. Język, którego dziecko używa w klasie szkolnej powinien być wystarczająco rozwinięty, aby umożliwić sprostanie wymaganiom programowym.
  5. Mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie w L1 i L2 w równym stopniu wspomaga rozwój poznawczy. Aczkolwiek, jeśli dziecko operuje tylko niedostatecznie opanowanym L2, nie wykorzystuje w pełni możliwości centralnego systemu operacyjnego i w rezultacie materiał przyswajany w szkole przez to dziecko jest uboższy pod względem jakościowym i ilościowym.
  6. Kiedy jeden lub oba języki nie funkcjonują w sposób pełny, może mieć to negatywny wpływ na rozwój poznawczy i sukces szkolny.

Nie wierzcie mitom!