Jak przygotowuję moje zajęcia językowe?

Przygotowując zajęcia językowe szczególny nacisk kładę na umiejętności komunikacyjne. Badanie dwujęzycznej kompetencji komunikacyjnej powinno odbywać się w sytuacji naturalnego kontaktu interpersonalnego, z autentycznymi bodźcami, w naturalnych warunkach, pod presją czasu, a oceniana powinna być przede wszystkim skuteczność komunikacji, czyli osiągnięcie celu, który nadawca przyjął na początku aktu komunikacji.

W zależności od tego, na jakim poziomie rozwinięty jest język polski u dziecka dwujęzycznego, odpowiednio ustalam priorytety w planie zajęć językowych. Jeżeli język polski rozwinięty jest słabo i dziecku trudno jest w tym języku wyrazić swoje myśli i odczucia, kwestia doskonalenia głosek polskich odchodzi na dalszy plan. Trzeba skoncentrować się na zaprogramowaniu języka polskiego jako narzędzia komunikacji. Natomiast, jeżeli język polski, pomimo iż niedominujący, jest rozwinięty na poziomie zbliżonym do rówieśników, zdecydowanie warto skorygować również wymowę głosek specyficznych dla tego języka.

Materiał użyty podczas moich zajęć jest dokładnie przemyślany i ściśle dopasowany do funkcji danego języka w życiu badanego. Na przykład, gdy dany język jest używany tylko w domu, najlepszy na początek zajęć jest wybór słownictwa związanego z rodziną i gospodarstwem domowym, a następnie poszerzanie słownika. W ten sposób buduję nie tylko kompetencje językowe, ale także pewność siebie w używaniu języka.

Wszystkie rodzaje trudności w przyswajaniu języka występujące u osób jednojęzycznych z podobnym prawdopodobieństwem mogą pojawić się u osób dwujęzycznych. Jednak u osób dwujęzycznych sytuacja jest bardziej złożona, gdyż do innych przyczyn trudności dołączać się może ujemny transfer między językami znajdującymi się w repertuarze tych osób. Skutki interferencji L1↔L2 (wzajemnego wpływu obu języków na siebie) mogą nakładać się na inne nieprawidłowości lub występować samodzielnie.

Wszelkie zalecenia odnośnie pracy z osobami jednojęzycznymi z trudnościami w nauce języka utrzymują swą ważność w przypadku osób dwujęzycznych, a niektóre z nich nabierają jeszcze większego znaczenia. Zróżnicowanie potrzeb, umiejętności i cech osobowości wśród osób dwujęzycznych znacznie wykracza poza granice różnic indywidualnych. Dlatego szczególnie dbam, aby prowadzone przeze mnie indywidualne zajęcia wspomagające rozwój języka polskiego były maksymalnie zindywidualizowane i przez cały czas ich trwania pamiętam, że mam do czynienia z dzieckiem z problemem, a nie z problemem w dziecku.

Polski specjalista pomoże Twojemu dziecku w prawidłowej realizacji typowo polskich głosek

SZ, Ż, CZ, DŻ oraz R!

WP_20131130_01720131202160812 (1)

Otrzymaj wsparcie w Bilingual House
a potem koniecznie sprawdź SPAM
Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie przesłanych przeze mnie informacji w celu umożliwienia odpowiedzi na moje zapytanie.
Zapoznałem/zapoznałam się i zgadzam się z Regulaminem.
Drogą mailową w pierwszej kolejności będziesz otrzymywać inspirację i motywację do kontynuacji dwujęzycznej drogi. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.