Pierwsza pomoc językowa

Warsztaty PIERWSZA POMOC JĘZYKOWA są skierowane do rodziców i nauczycieli.

Podczas warsztatów PIERWSZA POMOC JĘZYKOWA 

podpowiadam, co można zrobić w domu lub w szkole (lub co doradzić rodzicom) w sytuacji, kiedy dziecko nie mówi, nie mówi po polsku, ma ubogie słownictwo, sepleni, mówi niepłynnie, nie czyta, nie pisze, wymaga ograniczenia dostępu do ekranów. Oczywiście uczulam też na sytuacje, w których nie należy próbować samemu pomóc dziecku, tylko jak najszybciej zwrócić się do specjalisty.


Na warsztatach PIERWSZA POMOC JĘZYKOWA poznacie bezpieczne metody pracy terapeutycznej z dzieckiem doświadczającym następujących trudności:

  1. Opóźniony rozwój mowy
  2. Braki w zakresie języka polskiego
  3. Problemy z czytaniem i pisaniem
  4. Seplenienie oraz brak głoski r
  5. Nieprawidłowa wymowa innych głosek

 

Dzięki tym warsztatom zdobędziecie praktyczną wiedzę na temat rozpoznawania najczęściej spotykanych trudności rozwojowych u Waszych dzieci lub uczniów. Te informacje pozwolą Wam zwrócić uwagę na konieczność konsultacji ze specjalistą, zmiany zachowań wychowawczych lub rozpoczęcia domowych działań terapeutycznych. Nauczycie się, jak włączać do zajęć podstawowe ćwiczenia kształtujące komunikację w języku polskim.

Zapisy na warsztaty

info@bilingualhouse.com
Facebook
telefon/ WhatsApp +447837997393
Skype live:nott-bower