O nas

Witamy wszystkich w Bilingual House 😀

Dziękujemy za odwiedziny! Ta strona powstaje dzięki naszym przeżyciom. Przeżyciom czworga dwujęzycznych osób: matki Polki, ojca Anglika, kochającej książki nastolatki oraz jej młodszego brata – wielbiciela LEGO. Te przeżycia spisuję dla Was ja, Aneta Nott-Bower, wyżej wymieniona matka. Do osobistych doświadczeń dołączam wieloletni dorobek pracy z dziećmi dwujęzycznymi oraz ich rodzicami.

Zawodową przygodę z dwujęzycznością rozpoczęłam już podczas pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Czule wspominam długie godziny spędzone w bibliotece Reading University w Wielkiej Brytanii, gdzie przygotowywałam pracę magisterską dotyczącą problematyki dwujęzyczności w piśmiennictwie anglojęzycznym. Już po obronie pojawiłam się w APS po drugiej stronie katedry jako nauczyciel akademicki. Po przeprowadzeniu dwuetapowych badań porównawczych skoncentrowanych na kompetencji narracyjnej dzieci dwujęzycznych uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Regularnie biorę udział w konferencjach i seminariach, na których prezentuję referaty traktujące o dwujęzyczności w aspekcie logopedycznym.

 

Prywatnie też jestem związana z dwujęzycznością jako żona Anglika włoskiego pochodzenia i matka dwojga wspaniałych dzieci, które wychowujemy w dwóch językach: polskim i angielskim od ich narodzin. Od początku stosujemy metodę jedna osoba – jeden język, inaczej OPOL, według której ja zawsze porozumiewam się z dziećmi po polsku, a mąż zawsze po angielsku. Język angielski jest językiem naszego otoczenia, gdyż od 17 lat mieszkamy w Wielkiej Brytanii. Dzięki ogromnemu wsparciu męża i rodziny udaje się utrzymać oba języki dzieci w równowadze dążąc do pełnej dwujęzyczności. Równowaga ta jest oczywiście bardzo dynamiczna i wymaga bezustannego monitorowania. W międzyczasie w domu uczę dzieci czytać i pisać po polsku. Łączenie obu naszych języków i kultur w codziennym, domowym życiu jest niesamowicie ciekawym, choć niepozbawionym wyzwań doświadczeniem!

 

Zapraszam do lektury mojego bloga. Mam nadzieję, że nasze przygody z dwujęzycznością dadzą Wam wsparcie w tej trudnej a zarazem fascynującej podróży. Dzielę się tu doświadczeniami z różnych etapów dwujęzycznego rozwoju naszej rodziny, trudności, jakie napotkaliśmy i w jaki sposób je rozwiązaliśmy. Polecam sprawdzone pomoce i metody wspomagające rozwój mowy oraz czytania i pisania. Czekam na Wasze komentarze i pytania, służę radą i pomocą.

Uważam się za szczęściarę, ponieważ udało mi się połączyć moją pasję z pracą. Uwielbiam osobiście docierać z warsztatami do polonijnych środowisk w różnych rejonach świata. Często powracam wspomnieniami do wizyt w szkołach w Rzymie, Palermo, Hadze, Rotterdamie, Dublinie, Londynie oraz wielu innych miejscach. To zawsze niezwykle inspirujące spotkania!

Jednak ze względu na specyfikę polonijnego życia większość moich konsultacji i kursów odbywa się w przestrzeni online. W ten sposób mogę najskuteczniej dotrzeć do Polonii zlokalizowanej nawet na innych kontynentach, gdzie nie ma innej możliwości dotarcia do polskiego logopedy doświadczonego w temacie dwujęzyczności.

Jestem pionierką coachingu językowego online na gruncie polskim. Kiedy zaczynałam, wielu wątpiło w możliwość powodzenia zdalnych zajęć kształtujących prawidłową komunikację w języku polskim. Liczne przykłady dowodzące na to, że zajęcia językowe online połączone z systematyczną pracą w domu naprawdę skutkują, przekonały nawet największych niedowiarków.

Zapraszam do mojej PORADNI DLA RODZIN DWUJĘZYCZNYCH. 

Dzieciom dwujęzycznym oferuję indywidualne zajęcia wspomagające rozwój mowy i języka polskiego stacjonarnie lub przez Skype oraz pomoc w doskonaleniu języka polskiego w mowie i piśmie.

„Wzorowo mówię po polsku” konsultacje językowe online dla dzieci dwujęzycznych

Rodziców i nauczycieli dzieci dwujęzycznych zapraszam zaś na indywidualne porady online w zakresie dwujęzycznego wychowania oraz profilaktyki zaburzeń komunikacji.

„Bilingual Family” konsultacje online dla rodzin dwujęzycznych

Dodatkowo możesz skorzystać z kursów online oraz ebooków, które pomogą Ci wzbogacić Twój warsztat rodzica, nauczyciela bądź logopedy dziecka dwujęzycznego.

Zapraszam do rozmowy. Będę niezmiernie wdzięczna za Wasze opinie i komentarze:

info@bilingualhouse.com

Facebook

Zapisz się na konsultację w Bilingual House
Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie przesłanych przeze mnie informacji w celu umożliwienia odpowiedzi na moje zapytanie.
Zapoznałem/zapoznałam się i zgadzam się z Regulaminem.
Drogą mailową będziesz otrzymywać najnowsze informacje o ofertach i nowych produktach. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Posiadam CRB check oraz jestem zarejestrowana w Polskim Związku Logopedów.

Zamiast lub oprócz podręcznika

Zachęcam do zapoznania się z opiniami dotyczącymi mojej pracy. Znajdziecie je pod TYM linkiem.

Zapraszam do współpracy:

 • pisanie artykułów sponsorowanych
 • pisanie recenzji produktów i usług
 • prowadzenie szkoleń, wykładów i warsztatów dotyczących dwujęzyczności dla rodziców, nauczycieli, logopedów i innych specjalistów
 • opracowywanie projektów edukacyjnych

Jeśli masz pomysł na współpracę, napisz do mnie koniecznie 🙂

Dr Aneta Nott-Bower

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, autorka publikacji naukowych, praktyk kształtowania komunikacji dzieci bilingwalnych, coach rodzin wielojęzycznych. W pracy badawczej specjalizuje się w bilingwizmie, który widzi jako pasję, realizowaną również w życiu prywatnym. Uczestniczka konferencji naukowych w tematyce logopedycznej i językoznawczej zakończonych licznymi publikacjami naukowymi. Za pomocą autorskiego narzędzia przeprowadziła dwuetapowe badania kompetencji narracyjnej dzieci jedno- i dwujęzycznych. Efektem była praca doktorska pt. Badanie poziomu kompetencji narracyjnej dzieci w kontekście dwujęzyczności. Wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Postscriptum Polonistyczne”. Jako twórczyni serwisu „Bilingual House” wspiera rodziny dwujęzyczne oraz nauczycieli i terapeutów dzieci dwujęzycznych poprzez publikacje, konsultacje, szkolenia i kursy online. Prowadzi indywidualne zajęcia wspomagające dwujęzyczny rozwój dzieci oraz zajęcia mające na celu redukowanie problemów komunikacyjnych związanych lub koegzystujących z przyswajaniem dwóch lub większej liczby języków. Opracowuje strategie skutecznego bilingwalnego wychowania w rodzinach wielokulturowych z różnych krajów. Współpracuje z placówkami edukacyjnymi oraz uczelniami wyższymi. Realizuje szkolenia ukierunkowane na efektywność przekazywania i doskonalenia języka polskiego w sytuacji dwujęzyczności oraz przygotowujące logopedów i pedagogów na spotkanie z uczniem dwujęzycznym. Jako ekspert do spraw związanych z dwujęzycznością brała udział w obchodach Europejskiego Dnia Logopedy Polskiego Związku Logopedów. Samodzielnie, a także we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz z Polską Macierzą Szkolną w Londynie zrealizowała kilkadziesiąt sesji warsztatowych dla nauczycieli i rodziców szkół polonijnych.

 

WYKAZ PRAC NAUKOWYCH WRAZ Z PUBLIKACJAMI

 1. Nott-Bower, A., 2014: Dwujęzyczność a rozwój poznawczy. Szanse i zagrożenia. W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. Gliwice, 49-66.
 2. Nott-Bower, A., 2014: The relationship between bilingualism and cognitive development. Practical application of Jim Cummins’ theory. W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. Gliwice, 305-319.
 3. Nott-Bower, A., 2015: Diagnoza oraz terapia zaburzeń mowy i języka u osób dwujęzycznych. W: Forum Logopedyczne Nr 23/2015. Katowice, 34-40.
 4. Nott-Bower, A., 2017: Communication of a bilingual child with attention deficit – a case study. W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. Gliwice, 221-236.
 5. Nott-Bower A., 2017: Skutecznie przekazać język polski. Charakterystyka polonijnych rodzin dwujęzycznych. W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. Gliwice, 161-178.
 6. Nott-Bower A., 2018: Bezobrazkowe badanie poziomu rozwoju kompetencji narracyjnej u dzieci jedno- i dwujęzycznych. W: Postscriptum Polonistyczne. 2 (22). Katowice, 69-81.
 7. Nott-Bower A., 2019: Logopedia i glottodydaktyka polonistyczna w opiece nad dzieckiem dwujęzycznym. Referat wygłoszony podczas XVI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar? Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2019 (w druku).

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 • Katowice 9 X 2013r. – I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia”, referat pt. Dwujęzyczność a rozwój poznawczy. Szanse i zagrożenia;
 • Katowice 31 V 2014r. – II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia w teorii i praktyce”, referat pt. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i języka u osób dwujęzycznych;
 • Katowice 9 XI 2014r. – II Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – edukacja i globalizacja”, referat pt. Komunikacja dwujęzycznego dziecka z deficytem uwagi – studium przypadku;
 • Katowice 16 XI 2015r. – III Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – teoria i praktyka”, referat pt. Skutecznie przekazać język polski. Charakterystyka polonijnych rodzin dwujęzycznych.
 • Warszawa 26-27 X 2019 r. – XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar? Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, referat pt. Logopedia i glottodydaktyka polonistyczna w opiece nad dzieckiem dwujęzycznym.