O nas

Witamy wszystkich w Bilingual House

Dziękujemy za odwiedziny! Ta strona powstaje dzięki naszym przeżyciom. Przeżyciom czworga dwujęzycznych osób: matki Polki, ojca Anglika, kochającej książki nastolatki oraz jej młodszego brata – wielbiciela LEGO. Te przeżycia spisuję dla Was ja, Aneta Nott-Bower, wyżej wymieniona matka. Do osobistych doświadczeń dołączam wieloletni dorobek pracy z dziećmi dwujęzycznymi oraz ich rodzicami i edukatorami.

Zapraszam do lektury mojego bloga. Mam nadzieję, że nasze przygody z dwujęzycznością dadzą Wam wsparcie w tej trudnej a zarazem fascynującej podróży. Dzielę się tu doświadczeniami z różnych etapów dwujęzycznego rozwoju naszej rodziny, trudności, jakie napotkaliśmy i w jaki sposób je rozwiązaliśmy. Polecam sprawdzone pomoce i metody wspomagające rozwój mowy oraz czytania i pisania. Czekam na Wasze komentarze i pytania, służę radą i pomocą.

Dr Aneta Nott-Bower

wykładowczyni przedmiotu „Dwujęzyczność w praktyce pedagogicznej” na kierunku logopedia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, autorka publikacji naukowych, praktyk kształtowania komunikacji dzieci bilingwalnych, coach rodzin wielojęzycznych.

W pracy badawczej specjalizuje się w bilingwizmie, który widzi jako pasję, realizowaną również w życiu prywatnym. Uczestniczka konferencji naukowych w tematyce pedagogicznej i językoznawczej zakończonych licznymi publikacjami naukowymi. Za pomocą autorskiego narzędzia przeprowadziła w Polsce dwuetapowe badania kompetencji narracyjnej dzieci jedno- i dwujęzycznych. Efektem była praca doktorska pt. Badanie poziomu kompetencji narracyjnej dzieci w kontekście dwujęzyczności. Wyniki tych badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Postscriptum Polonistyczne”.

Jako twórczyni serwisu „Bilingual House” wspiera rodziny dwujęzyczne oraz nauczycieli i terapeutów dzieci dwujęzycznych poprzez publikacje, konsultacje, szkolenia i kursy online. Prowadzi indywidualne zajęcia wspomagające dwujęzyczny rozwój dzieci oraz zajęcia mające na celu redukowanie problemów komunikacyjnych związanych lub koegzystujących z przyswajaniem dwóch lub większej liczby języków. Opracowuje strategie skutecznego bilingwalnego wychowania w rodzinach wielokulturowych z różnych krajów. Współpracuje z placówkami edukacyjnymi oraz uczelniami wyższymi. Realizuje szkolenia ukierunkowane na efektywność przekazywania i doskonalenia języka polskiego w sytuacji dwujęzyczności oraz przygotowujące terapeutów i pedagogów na spotkanie z uczniem dwujęzycznym. Jako ekspert do spraw związanych z dwujęzycznością brała udział w obchodach Europejskiego Dnia Logopedy Polskiego Związku Logopedów. Samodzielnie, a także we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oraz z Polską Macierzą Szkolną w Londynie zrealizowała kilkadziesiąt sesji warsztatowych dla nauczycieli i rodziców szkół polonijnych.

Pod poniższym linkiem znajduje się moja naukowa wizytówka

WYKAZ PRAC NAUKOWYCH WRAZ Z PUBLIKACJAMI

 1. Nott-Bower, A., 2014: Dwujęzyczność a rozwój poznawczy. Szanse i zagrożenia. W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. Gliwice, 49-66.
 2. Nott-Bower, A., 2014: The relationship between bilingualism and cognitive development. Practical application of Jim Cummins’ theory. W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia. Gliwice, 305-319.
 3. Nott-Bower, A., 2015: Diagnoza oraz terapia zaburzeń mowy i języka u osób dwujęzycznych. W: Forum Logopedyczne Nr 23/2015. Katowice, 34-40.
 4. Nott-Bower, A., 2017: Communication of a bilingual child with attention deficit – a case study. W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. Gliwice, 221-236.
 5. Nott-Bower A., 2017: Skutecznie przekazać język polski. Charakterystyka polonijnych rodzin dwujęzycznych. W: Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Edukacja i globalizacja. Gliwice, 161-178.
 6. Nott-Bower A., 2018: Bezobrazkowe badanie poziomu rozwoju kompetencji narracyjnej u dzieci jedno- i dwujęzycznych. W: Postscriptum Polonistyczne. 2 (22). Katowice, 69-81.
 7. Nott-Bower A., 2020: Logopedia i glottodydaktyka polonistyczna w opiece nad dzieckiem dwujęzycznym. Referat wygłoszony podczas XVI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar? Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2020.
 8. Nott-Bower A., 2020: Dwupiśmienność (biliteracy) szansą na zrównoważony rozwój dziecka dwujęzycznego. Postscriptum Polonistyczne, 26(2), 91-104. https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.07

WYSTĄPIENIA W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 • Katowice 9 X 2013r. – I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia”, referat pt. Dwujęzyczność a rozwój poznawczy. Szanse i zagrożenia;
 • Katowice 31 V 2014r. – II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego „Logopedia w teorii i praktyce”, referat pt. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i języka u osób dwujęzycznych;
 • Katowice 9 XI 2014r. – II Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – edukacja i globalizacja”, referat pt. Komunikacja dwujęzycznego dziecka z deficytem uwagi – studium przypadku;
 • Katowice 16 XI 2015r. – III Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – teoria i praktyka”, referat pt. Skutecznie przekazać język polski. Charakterystyka polonijnych rodzin dwujęzycznych.
 • Warszawa 26-27 X 2019 r. – XVI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar? Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, referat pt. Logopedia i glottodydaktyka polonistyczna w opiece nad dzieckiem dwujęzycznym.

Uważam się za szczęściarę, ponieważ udało mi się połączyć pasję z pracą. Uwielbiam osobiście docierać z warsztatami do polonijnych środowisk w różnych rejonach świata. Często powracam wspomnieniami do wizyt w szkołach w Rzymie, Palermo, Hadze, Rotterdamie, Dublinie, Londynie oraz wielu innych miejscach. To zawsze niezwykle inspirujące spotkania!

Jednak ze względu na specyfikę polonijnego życia większość moich konsultacji i kursów odbywa się w przestrzeni online. W ten sposób mogę najskuteczniej dotrzeć do Polonii zlokalizowanej nawet na innych kontynentach, gdzie nie ma innej możliwości dotarcia do polskiego logopedy doświadczonego w temacie dwujęzyczności.

Jestem pionierką coachingu językowego online na gruncie polskim. Kiedy zaczynałam, wielu wątpiło w możliwość powodzenia zdalnych zajęć kształtujących prawidłową komunikację w języku polskim. Liczne przykłady dowodzące na to, że zajęcia językowe online połączone z systematyczną pracą w domu naprawdę skutkują, przekonały nawet największych niedowiarków.

Zapraszam po WSPARCIE DLA RODZIN DWUJĘZYCZNYCH. 

Dzieciom dwujęzycznym, które sprawnie mówią po polsku oferuję indywidualne zajęcia online wspomagające rozwój języka polskiego w mowie i w piśmie

„Wzorowo mówię po polsku” konsultacje językowe online dla dzieci dwujęzycznych

Dzieciom dwujęzycznym, które potrzebują pomocy w nauce języka polskiego oferuję indywidualne zajęcia online aktywizujące język polski 

„Aktywnie mówię po polsku” konsultacje językowe online dla dzieci dwujęzycznych

Rodziców i nauczycieli dzieci dwujęzycznych zapraszam zaś na indywidualne porady online w zakresie dwujęzycznego wychowania oraz profilaktyki zaburzeń komunikacji.

„Bilingual Family” konsultacje online dla rodzin dwujęzycznych

Dodatkowo możesz skorzystać z kursów online oraz ebooków, które pomogą Ci wzbogacić Twój warsztat rodzica, nauczyciela bądź logopedy dziecka dwujęzycznego.

Porozmawiajmy. Będę wdzięczna za Wasze opinie i komentarze:

info@bilingualhouse.com

Facebook

Otrzymaj wsparcie w Bilingual House
a potem koniecznie sprawdź SPAM
Zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności i wyrażam zgodę na przechowywanie przesłanych przeze mnie informacji w celu umożliwienia odpowiedzi na moje zapytanie.
Zapoznałem/zapoznałam się i zgadzam się z Regulaminem.
Drogą mailową w pierwszej kolejności będziesz otrzymywać inspirację i motywację do kontynuacji dwujęzycznej drogi. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Zachęcam do zapoznania się z opiniami dotyczącymi mojej pracy. Znajdziecie je pod TYM linkiem.

Zapraszam do współpracy:

 • pisanie artykułów sponsorowanych
 • pisanie recenzji produktów i usług
 • prowadzenie szkoleń, wykładów i warsztatów dotyczących dwujęzyczności dla rodziców, nauczycieli i innych specjalistów
 • opracowywanie projektów edukacyjnych

Jeśli masz pomysł na współpracę, napisz.