Jak dwujęzyczność wpływa na rozwój?

 jak dwujezycznosc wpływa na rozwoj dziecka

Jak dwujęzyczność wpływa na rozwój?

To pytanie, które najczęściej słyszę od rodziców dzieci dwujęzycznych. Najczęściej zetknęli się już oni z mitami dotyczącymi dwujęzyczności i obawiają się, że może być ona dla ich potomstwa szkodliwa. Rzeczywistość jest zgoła inna.

 • Badania naukowe przeprowadzone na całym świecie dowodzą, że dwujęzyczni z dwoma dobrze rozwiniętymi językami mają lepiej niż jednojęzyczni rozwinięte myślenie dywergencyjne (twórcze), szczególnie w zakresie płynności i giętkości.
 • Ponadto charakteryzują się analitycznym podejściem do języka jako systemu i większą świadomością metajęzykową, która jest czynnikiem o decydującym znaczeniu dla rozwoju umiejętności czytania u dzieci.
 • Oznacza to, że osoby dwujęzyczne wcześniej niż osoby jednojęzyczne osiągają gotowość do podjęcia nauki czytania.
 • Dwujęzyczni wcześniej osiągają kolejne stadia rozwoju psychicznego, a w tym rozwoju mowy. Przyswajanie dwóch języków promuje rozwój każdego z nich.
 • Osiągają także lepsze wyniki niż osoby monolingwalne w testach szybkości przetwarzania informacji.
 • Wykazują wyższą niż norma wiekowa wrażliwość na potrzeby odbiorcy w procesie komunikacji oraz wyższą skuteczność komunikacji.
 • Równomierna stymulacja obu języków osoby dwujęzycznej daje jej więc ogromne korzyści, przyspieszając rozwój kompetencji komunikacyjnej oraz ogólny rozwój poznawczy.
 • Efektem sprawniejszego rozwoju poznawczego są lepsze wyniki w nauce. Szczególnie szybkie postępy w nauce szkolnej osiągają dzieci uczęszczające do dwujęzycznych szkół, w których używa się na zmianę obu ich języków jako instrumentu przekazywania wiedzy (język wykładowy).

 

W jaki sposób dwujęzyczne życie wspomaga rozwój?

Teraz już wiemy, jak dwujęzyczność wpływa na rozwój. Od razu nasuwa się pytanie, w jaki sposób dwujęzyczne życie wspomaga rozwój.

Mechanizm pozytywnego oddziaływania dwujęzyczności na rozwój psychiczny

 • Szerszy i bardziej zróżnicowany zasób doświadczeń dzięki operowaniu dwoma językami i funkcjonowaniu w dwóch kulturach. Oznacza to dodatkowy zasób znaczeń oraz wartości i stylów myślenia.
 • Częste przełączanie kodów zwiększa elastyczność myślenia, gdyż wymaga szybkiej zmiany zachowań językowych adekwatnie do sytuacji.
 • Świadome i podświadome porównywanie swoich języków przez osobę dwujęzyczną. Ciągłe porównywanie niuansów znaczeniowych, form gramatycznych, koncentracja na języku w celu uniknięcia interferencji, powodują wcześniejsze osiągnięcie świadomości metajęzykowej.
 • Dwujęzyczność umożliwia dziecku widzenie języka jako jednego systemu spośród wielu oraz traktowanie swego posługiwania się językiem w bardziej ogólnych kategoriach, przez co wspomaga u dziecka proces obiektywizacji.

Opłaca się być dwujęzycznym!

Źródła:

Abudarham Samuel „Bilingualism and the Bilingual. An Interdisciplinary Approach to Pedagogical and Remedial Issues”

Appel Rene, Muysken Pieter „Language Contact and Bilingualism”

Baetens-Beardsmore Hugo „Bilingualism: Basic Principles”

Baker Colin „A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism”

Baker Colin „Foundations of Bilingual Education and Bilingualism”

Cummins Jim, Swain Mervill „Bilingualism in Education”

Lyon Jean „Becoming Bilingual – Language Acquisition in a Bilingual Community”

Miller Niklas „Bilingualism and Language Disability Assesment and Remediation”

Romaine Susane „Bilingualism”

Skutnabb-Kangas Tove „Bilingualism or Not – The Education of Minorities”

 

Wątpliwości? Pytania? Zgłoszenia na konsultacje online przyjmuję:

 • info@bilingualhouse.com
 • anottbower@gmail.com 
 • Facebook
 • telefon
  +447837997393