Dwujęzyczność łączy i daje moc

Warsztaty „Dwujęzyczność łączy i daje moc” przekazują praktyczne sposoby na wspomaganie dwujęzycznego rozwoju dziecka. Rodzicom podpowiadam, jak kształtować dwujęzyczność w rodzinie, wykorzystując codzienne sytuacje. Nauczycielom i pedagogom podpowiadam, jak dostosować metody nauczania do potrzeb uczniów dwujęzycznych oraz jak motywować dzieci i ich rodziców do wkładania wysiłku w rozwijanie języka polskiego.

Program warsztatów dla rodziców „Dwujęzyczność łączy i daje moc”

 1. W co wierzyć, a w co nie wierzyć? Prawdy i mity dotyczące dwujęzyczności.

 2. Jak wychować dziecko w dwóch językach? Zasady dwujęzycznego wychowania.

 3. Dlaczego warto żyć w dwóch kulturach? Związek między dwujęzycznością a dwukulturowością.

 4. Jak reagować na błędy językowe u dziecka lub mieszanie języków? Zastosowanie parafrazy.

 5. Który język jest u dziecka silniejszy i który dziecko preferuje? Monitorowanie dominacji językowej.

 6. Jak postrzegany jest język polski? Rola prestiżu języka w kształtowaniu i podtrzymywaniu dwujęzyczności.

 7. Po co pisać i czytać w dwóch językach? Umiejętność czytania i pisania w dwóch językach szansą na dwujęzyczność na całe życie.

 8. Na co zwracać uwagę w kształtowaniu komunikacji dzieci dwujęzycznych? Profilaktyka trudności komunikacyjnych u dzieci dwujęzycznych.

 9. Dyskusja i indywidualne konsultacje językowe.

Program warsztatów dla nauczycieli i terapeutów „Dwujęzyczność łączy i daje moc”

 1. Pogłębione treści dotyczące teorii dwujęzyczności ukazane przez pryzmat edukacji dwujęzycznej.

 2. Wskazówki zastosowania tych informacji w praktyce pedagogicznej.

 3. Specyfika nauczania starszych dzieci dwujęzycznych.

 4. Specyfika nauczania starszych dzieci dwujęzycznych.

 5. Specyfika nauczania dzieci dwujęzycznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 6. Jak podnosić prestiż języka polskiego w polskiej szkole.

 7. Propozycje pomocy edukacyjnych mogących wspomóc skuteczność nauczania języka polskiego u dzieci dwujęzycznych.

 8. Sposoby tworzenia własnych kart pracy oraz wykorzystywanie ich w grupach o zróżnicowanym poziomie kompetencji w języku polskim.

Poniżej fragment warsztatów „Dwujęzyczność łączy i daje moc”, które odbyły się 30 września 2018 r. w Polskiej Macierzy Szkolnej w POSK w Londynie.

źródło Polska Macierz Szkolna w Londynie

Zapisy na warsztaty

info@bilingualhouse.com
Facebook