ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

Ankieta po webinarium "Poprzez wrażliwy słuch do wzorowej wymowy i poprawnego pisania"
Drodzy Uczestnicy! Informacje, które zostaną uzyskane dzięki niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do tego, aby zwiększyć skuteczność i atrakcyjność następnych szkoleń. Uprzejmie proszę o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości szkoleń. Ankieta jest anonimowa.
Wyrażam zgodę na przechowywanie przez tę stronę przekazanych informacji zgodnie z Polityką Prywatności.
Ankieta