Warsztaty „Jak edukować dzieci dwujęzyczne?” w Edynburgu – fotorelacja

Warsztaty dla nauczycieli polonijnych „Jak edukować dzieci dwujęzyczne?” w Edynburgu zorganizowało stowarzyszenie Wspólnota Polska. Wzięło w nich udział 28 nauczycieli z całego terenu Szkocji, a ja miałam ogromną przyjemność je poprowadzić. Były to pierwsze tak obszerne, bo aż dwudziestogodzinne warsztaty dotyczące dwujęzycznego wychowania i edukacji. Kolejne poprowadzę jeszcze tej jesieni w Holandii.

Tematyka zajęć:

 • dwujęzyczność kiedyś i dziś;
 • wpływ dwujęzyczności na rozwój dziecka;
 • strategie dwujęzycznego wychowania i wspomagania dwujęzycznego rozwoju w domu i w szkole;
 • kształtowanie dominacji językowej;
 • rozwój mowy u dzieci dwujęzycznych;
 • profilaktyka zaburzeń mowy i języka u dzieci dwujęzycznych;
 • praktyczne sposoby na dwujęzyczne życie w rodzinie;
 • edukacja dwujęzyczna – charakterystyka nauczania języka polskiego jako drugiego;
 • umiejętność czytania i pisania po polsku – ważne narzędzie wspierania dwujęzyczności;
 • specyfika nauczania młodszych i starszych dzieci dwujęzycznych oraz dzieci dwujęzycznych z różnymi dysfunkcjami;
 • rola prestiżu Polski i języka polskiego w podtrzymywaniu dwujęzyczności dzieci polskich wychowywanych za granicą.

Cele warsztatów:

1.Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu teorii i praktyki dwujęzyczności.

2.Przekazanie uczestnikom sposobów wykorzystania tej wiedzy podczas planowania lekcji w szkole polonijnej oraz w kontaktach z rodzicami.

Spodziewane efekty:

 • Wzrost wiedzy dotyczącej dwujęzycznego rozwoju dziecka wśród nauczycieli
 • Poprzez nauczycieli przekazanie tej wiedzy rodzicom, co pozwoli im właściwie pokierować dwujęzycznym wychowaniem
 • Poprawa skuteczności nauczania czytania i pisania po polsku
 • Maksymalizacja wykorzystania czasu na lekcjach w szkole polonijnej do rozwijania języka polskiego w formie mówionej i pisanej
 • Zwiększenie nacisku na popularyzację kultury polskiej w myśl zasady, że dwukulturowość i dwujęzyczność wspierają się wzajemnie
 • Podniesienie umiejętności rozpoznawania i adresowania indywidualnych potrzeb dziecka dwujęzycznego w klasach młodszych, w klasach starszych oraz dziecka dwujęzycznego z różnymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Wprowadzenie zajęć z profilaktyki logopedycznej na zajęciach w szkole polonijnej
 • Wzrost świadomości logopedycznej u nauczycieli polonijnych (wczesne wykrywanie i interwencja w przypadku zaburzeń mowy)

Zajęcia składały się z bogato ilustrowanej praktycznymi przykładami prezentacji multimedialnej oraz ćwiczeń praktycznych, jak m.in. scenki dialogowe, przedstawianie emocji, piosenki motywacyjne, pracy w grupach. Ćwiczenia stanowiły element relaksacyjny, integrujący oraz motywujący oraz nadawały się do wprowadzenia bezpośrednio na lekcje w szkołach polonijnych.

Warsztatom przyświecała idea podnoszenia skuteczności komunikacji w mowie i w piśmie u uczniów polonijnych oraz rozumienia roli prestiżu Polski oraz języka polskiego w edukacji dzieci dwujęzycznych. 

Dziękuję wszystkim moim uważnym słuchaczkom za aktywny udział w zajęciach.

Do zobaczenia na kolejnych warsztatach :-)

Zapraszam do współpracy.

DSCF1769 DSCF1770 DSCF1772 DSCF1773 DSCF1774 DSCF1776 DSCF1777 DSCF1778 DSCF1779 DSCF1781 DSCF1782 DSCF1783 DSCF1784 DSCF1785 DSCF1789 DSCF1791 DSCF1792 DSCF1793 DSCF1794 DSCF1795 DSCF1797 DSCF1798 DSCF1799 DSCF1800 DSCF1801 DSCF1802 DSCF1803 DSCF1804 DSCF1805 DSCF1806 DSCF1807 DSCF1808 DSCF1809 DSCF1810 DSCF1811 DSCF1812 DSCF1813 DSCF1814 DSCF1815 DSCF1816 DSCF1817 DSCF1818 DSCF1819 DSCF1820 DSCF1821

WP_20141019_002 WP_20141019_001

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.