Synteza i analiza słuchowa podstawą czytania i pisania – część trzecia

Zauważcie, że proces syntezy fonemowej zachodzi podczas czytania: odczytujemy pojedyncze litery, przyporządkowujemy im odpowiednie fonemy, a następnie łączymy te fonemy w całość i wypowiadamy całe słowo. Przy analizie fonemowej dziecko “rozkłada” wyraz na fonemy, np. kosz = k-o-sz, … Czytaj dalej Synteza i analiza słuchowa podstawą czytania i pisania – część trzecia