Synteza i analiza słuchowa podstawą czytania i pisania – część pierwsza

  Talkusia i Pynio lubią bawić się językiem. Potwierdzałoby to hipotezę, że dzieci dwujęzyczne mają podwyższoną świadomość metajęzykową, czyli zdolność do myślenia o i analizowania natury i funkcji systemu językowego, która jest niezbędna do nauki … Czytaj dalej Synteza i analiza słuchowa podstawą czytania i pisania – część pierwsza