Synteza i analiza słuchowa podstawą czytania i pisania – część druga

  Zacznę od odpowiedzi na jedno z Waszych pytań odnośnie zaleceń wiekowych do wykonywania ćwiczeń glottodydaktycznych. Ogólnie metoda jest przewidziana dla dzieci w polskim wieku przedszkolnym (3-6), co w warunkach brytyjskich już grubo zahacza o … Czytaj dalej Synteza i analiza słuchowa podstawą czytania i pisania – część druga