Category Archives : wymowa dziecka dwujęzycznego


Językowa historia Pynia część piąta – wymowa

Opisując rozwój mowy mojej córki wspomniałam o zaburzeniach wewnątrzjęzykowych, inaczej intralingwalnych, które nie wynikają z dwujęzyczności i jednakowo często pojawiają się u dzieci jednojęzycznych jak i dwujęzycznych:  Językowa histora Talkusi część szósta. U Talkusi był to rotacyzm, inaczej reranie, czyli nieprawidłowa artykulacja głoski r w języku polskim. Pisałam tu i tu także o tym, jak […]


Językowa historia Talkusi część siódma – "zangielszczone" głoski 6   Recently updated !

Ostatnio pisałam w tym cyklu o intralingwalnych, inaczej wewnątrzjęzykowych zaburzeniach mowy u dwujęzycznych, kiedy obserwowane w wypowiedziach w jednym języku dziecka nieprawidłowości nie mają związku z drugim językiem. Dziś o sytuacji odwrotnej i znacznie bardziej powszechnej u dwujęzycznych, kiedy nieprawidłowości wynikają z interakcji pomiędzy językami, czyli interferencji lub transferu. Nazywamy je zaburzeniami międzyjęzykowymi lub interlingwalnymi. […]