wymowa dziecka dwujęzycznego


Językowa historia Pynia część piąta – wymowa

Wymowa dziecka dwujęzycznego. Opisując rozwój mowy mojej córki wspomniałam o zaburzeniach wewnątrzjęzykowych, inaczej intralingwalnych, które nie wynikają z dwujęzyczności i jednakowo często pojawiają się u dzieci jednojęzycznych jak i dwujęzycznych:  […]


zasady dwujezycznego wychowania

Językowa historia Talkusi część siódma – "zangielszczone" głoski 7

Ostatnio pisałam w tym cyklu o intralingwalnych, inaczej wewnątrzjęzykowych zaburzeniach mowy u dwujęzycznych, kiedy obserwowane w wypowiedziach w jednym języku dziecka nieprawidłowości nie mają związku z drugim językiem. Dziś o […]