wymowa dziecka dwujęzycznego


Językowa historia Pynia część piąta – wymowa

Wymowa dziecka dwujęzycznego. Opisując rozwój mowy mojej córki wspomniałam o zaburzeniach wewnątrzjęzykowych, inaczej intralingwalnych, które nie wynikają z dwujęzyczności i jednakowo często pojawiają się u dzieci jednojęzycznych jak i dwujęzycznych:  Językowa histora Talkusi część szósta. U Talkusi był to pararotacyzm, czyli nieprawidłowa artykulacja głoski r w języku polskim (zamiana na l po szóstym roku życia). Pisałam tu i tu także o tym, jak szybko przebiegał rozwój mowy Pynia w języku polskim, a od momentu pójścia do szkoły zaległości w angielskim […]


Językowa historia Talkusi część siódma – "zangielszczone" głoski 7

Ostatnio pisałam w tym cyklu o intralingwalnych, inaczej wewnątrzjęzykowych zaburzeniach mowy u dwujęzycznych, kiedy obserwowane w wypowiedziach w jednym języku dziecka nieprawidłowości nie mają związku z drugim językiem. Dziś o sytuacji odwrotnej i znacznie bardziej powszechnej u dwujęzycznych, kiedy nieprawidłowości wynikają z interakcji pomiędzy językami, czyli interferencji lub transferu. Nazywamy je zaburzeniami międzyjęzykowymi lub interlingwalnymi. Najczęstszą sytuacją jest, gdy silniejszy język wpływa na słabszy, ale zdarza się też, że transfer jest dwukierunkowy i języki wzajemnie się zaburzają. Używając terminu “zaburzenia” […]