Dzień: 1 czerwca 2015

Doceniajmy dziecko dwujęzyczne

    Doceniajmy każde dziecko dwujęzyczne! To, że stara się rozwijać swoje języki pomimo wielu przeciwności. To, że wciąż podejmuje próby komunikacji w swoich językach bez względu na popełniane błędy. To, że mieszanie języków wydaje muContinue reading